What does this symbol mean? - Password Protected Link! BearCY's HomoSite Hva betyr dette symbolet? - Passordbeskyttet Peker!
HomseNettsted

www.bearcy.com

This site is meant to function as a growing labyrinth or «IQ-test» of some sort, so I do not wish to give you the opportunity to view any of the files inside the subdirectories or in the folders! Denne hjemmesiden er ment å fungere som en Labyrint eller en slags «intelligentstest», så jeg ønsker ikke å være i stand til å gi deg tilgang til å se filene i noen av underkatalogene eller i mappene!
If you have arrived here inside one of those annoying frames from another site; so that it won't fit inside your screen, and forces you to scroll sideways, click here to break free; in order to let this page fill your whole browser window! It has, however, got dynamic width, but goes all the way down to 800 pixles in display width, before you are forced to follow the above advice in order to get yourself loose of the frame it then has ended itself up in. Har du havner her gjennom én av de irriterende rammene fra et annet nettsted; slik at du ikke får plass til denne siden i bredden; noe som i såfall også tvinger deg til å måtte rulle deg sidelengs frem og tilbake for å få med deg alt, mens du ruller deg nedover, klikk her; for å bryte deg løs; slik at denne siden fyller hele nettleservidnuet! Sidene er riktignok dynamiske i bredden, men de går helt ned til 800 hvite lyspunkt, før du må følge rådet ovenfor for å rive deg løs fra rammen som siden i såfall har havnet i.

BearCYs Presentation Menu - BearCYs Presentasjonsside
I was holding the camera in my left hand while taking this picture; therefore the weird shape of my shoulder.
Jeg holdt fotoapparatet i venstre hånd da jeg tok bildet; derfor den rare skulderformen.

www.bearcy.com

External Link!

You are visitor number:
Du er besøkende nummer:
External Link!
since Friday, the 27th of December in 1996.
Only new visits are counted; no reloads are registered.
This site contains 250 Mb and is updated frequently.

siden fredag, den 27. desember i 1996.
Oppfriskninger av sidene registreres ei.
Dette nettstedet inneholder 250 Mb og blir oppdatert jevnlig.

This page since 2003.01.12:
Denne siden fra 2003.01.12:

www.bearcy.com

What does this symbol mean? - Password Protected Link!

My explanation to this revision, see here.
BearCY's Sponsors
Whenever you in time might grow to feel some inexplicable urge to help me afford maintaining this relative expencive site, please visit my sponsors. :)

Before you feel anything of the sort, you may just skip these commercial-boxes. —No one will ever hold it against you :)

BearCYs

Dersom du av én eller annen morsom grunn skulle begynne å føle en uforklarlig trang til å hjelpe meg å ha råd til å holde dette relativt dyre nettstedet vedlike, må du ikke nøle med å klikke på banneret under. :-)

Før du føler noe som helst i denne retning, må du bare hoppe over disse reklameboksene. —Ingen vil noen gang kunne bruke det mot deg :-)

BearCY's Sponsors

www.bearcy.com

 Download and install into C:\Windows\Fonts Arial Black
 Comic Sans MS 
Georgia
Verdana

Fonts used at this website — Skrifttyper benyttet på dette nettstedet

Click on the picture of the fonts (pink on blue) to the left, to download the TTF-fonts, if you haven't already got them installed. This you'll easily discover, if the fonts to the right (blue on pink) don't match their shape (please disregard eventual difference in size). They are packed in a self-unpacking ZIP-file, by the name of TTF.EXE. If you can't run EXE-files on your PC, please rename the file into TTF.ZIP, and unzip it in the usual manner. Install them via the Control Panel. These fonts are especially made to be easy to read on a monitor screen. Made by Microsoft for Windows and MacIntosh.

Klikk på bildet av skrifttypene (rosa skrift på blå bunn) over til venstre, for å laste ned TTF-skrifttypene, dersom du ikke har dem installert fra før. Dette ser du, dersom de blå skrifttypene på rosa bunn til høyre ikke har lik form (se bort fra eventuell forskjell i størrelse). De er pakket i en selvutpakkende ZIP-fil ved navn TTF.EXE. Kan du ikke kjøre EXE-filer på din PC, omdøp filen til TTF.ZIP, og pakk ut skrifttypene på vanlig måte. Installer dem via Kontrollpanel. Disse skrifttypene er spesiallaget for god lesbarhet på skjerm. Laget av Microsoft for Windows og MacIntosh.

www.bearcy.com

OnLiner!