BearCYFreeDrive

Your own FREE 50 Mb File Storage Drive on the Internet
Din egen GRATIS 50 Mb FilLagringsplass på Internett
—Krever dessverre engelskkunnskaper for å kunne melde deg på – beklager!

Click Here To Sign Up It's Free!!! or
Members use the login box below to enter your BearCYFreeDrive!
Add this page to your Favorites menu, then you'll find it the next time you need your files!
 

Member Login
Username:
Password:
 Forgot your password?

 Klikk her for å melde deg på. Det er Gratis!!!
Er du Medlem, bruk i stedet innloggingsboksen ovenfor…
Legg til denne siden i favorittene dine, så du finner frem neste gang du trenger filene dine!

Welcome to BearCYFreeDrive! This is the place where you can upload, store, retrieve, and distribute 50 Megs of your data for Free. You can use your BearCYFreeDrive to store any file type, whether it is for school files, business files, personal files, or fun files. You can access your files from any internet ready computer.
    Velkommen til BearCYFreeDrive! Dette er stedet hvor du kan laste opp, lagre, finne igjen, og distribuere 50 Megabytes av dine egne data Gratis. Du kan bruke BearCYFreeDrive til å lagre enhver filtype, enten det er for et skoleprosjekt, forretningsfiler, personlige filer eller morofiler. Du får tilgang til filene dine fra enhver PC eller MacIntosh som er tilkoblet Internett.

You can also share your files with your family, friends, or clients. Using the link you provide them, they can download files from your BearCYFreeDrive, but for your security, they will not have the ability to upload files to your BearCYFreeDrive, unless you give them permission.
    Du kan også dele filene dine med familien, venner eller kunder. Ved å bruke en link du får av oss å gi dem, kan de laste ned filer fra din BearCY's FreeDrive, men for din sikkerhets skyld, vil de ikke få anledning til å laste opp filer til din BearCYFreeDrive, uten at du gir dem tilgang til det først.

Listed below are just a few of the many ways you may use a BearCYFreeDrive:
    Nedenfor har jeg listet opp bare noen få av de uendelig mange måtene du kan bruke en BearCYFreeDrive på:

It takes less than a minute to sign up. Click Here To Sign Up
    Det tar mindre enn ett minutt å melde deg på. Klikk her for å melde deg på.

Contact

If you have any questions relating to this Affiliate Agreement, the FreeDrive System or FreeDrive, Inc., please contact: AffiliateSupport@FreeDrive.com

Contact Us | Privacy | Security | FAQ
© 2001 FreeDrive, Inc. All rights reserved.

2003.01.09:    

OnLiner!